Honours Board - Basketball Captains since 2003

Boys Year Girls
Ganesh Rout 2060 Punam Gurung
Puspa Rout 2061 Rupa K.C.
Kamal K.C. 2062 Sarita Shrestha
Yubraj Gurung 2063 Sarita Shrestha
Sumit Gurung 2064 Merina K.C.
Sandeep Thapa 2065 Sami Tamang
Biraj Rana 2066 Sujata Rai
Bijaya Gurung 2067 Samichin Bista
Ngima Dorjee Sherpa 2068 Raunisha Nakarmi
Sohan Tamang 2069 Jenisha Gurung
Shohart Shah 2070 Soniya Limbu
Kishor Thapaliya 2071 Laxmi Chaudhary
Bikram Baniya 2072 Laxmi Chaudhary
Kamal B.K. 2073 Laxmi Chaudhary
Rahul B.K. 2074 Shristy Shrestha